DoŚWIADCZENIE

Wykonane Opracowania

W dotychczasowej pracy zawodowej byłem autorem, kierowałem zespołem projektowym oraz nadzorowałem wykonanie: